Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları / Central Bank of the Republic of Turkey Exchange Rates


  • OCAK - 2014 / JANUARY - 2014
  • ŞUBAT - 2014 / FEBRUARY - 2014
  • MART - 2014 / MARCH - 2014
  • NİSAN - 2014 / APRIL - 2014