Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları / Central Bank of the Republic of Turkey Exchange Rates


  • OCAK - 2014 / JANUARY - 2014
  • ŞUBAT - 2014 / FEBRUARY - 2014
  • MART - 2014 / MARCH - 2014
  • NİSAN - 2014 / APRIL - 2014
  • MAYIS - 2014 / MAY - 2014
  • HAZİRAN - 2014 / JUNE - 2014
  • TEMMUZ - 2014 / JULY - 2014
  • AĞUSTOS - 2014 / AUGUST - 2014
  • EYLÜL - 2014 / SEPTEMBER - 2014