Konuya İlişkin Kaynaklar

Konuya İlişkin Kaynaklar

Finansal eğitim konusunda çok çeşitli çalışma ve araştırmalar yapılmaktadır. OECD bünyesinde 2003 yılından beri yapılan çalışmalar ise, 2008 yılında Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE)nin kurulmasıyla beraber giderek artmıştır. INFE, finansal eğitim konusunda uzman ve ilgili kamu otoritelerinden oluşan bir forum olarak kurulmuş olup, 2014 yılı itibarıyla aralarında ülkemizin de yer aldığı 112 ülkeden üyesi bulunmaktadır.

INFE’nin temel çalışma alanları, finansal eğitim için ulusal strateji oluşturulması, finansal okuryazarlığın ölçülmesi, okullarda finansal eğitim, finansal tüketicinin korunması, finansal eğitim programlarının değerlendirilmesi, finansal eğitim ve kadın konularına odaklanmaktadır. INFE çalışma programını geliştirerek, finansal okuryazarlık anketleri ile küresel çapta veri toplama ve değerlendirme, oluşturduğu alt gruplarla karşılaştırmalı analiz ve araştırmalar yapmaya da başlamıştır. INFE’nin bu çalışmaları küresel ölçekte kabul görmektedir.

INFE çalışmalarından seçtiğimiz aşağıda yer alan dokümanlar, OECD/ INFE Üst Düzey İlkeleri olarak yayımlanmış olup, “OECD/ INFE Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst Düzey İlkeleri” ve “Kadınların ve Genç Kızların Finansal Farkındalık ve Finansal Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik OECD/INFE Politika Rehberi” G20 Liderleri tarafından onaylanmış veya desteklenmiş; “Finansal Eğitim Programlarının Değerlendirilmesine Yönelik INFE Üst Düzey İlkeleri” ise OECD Finansal Piyasalar Komitesi ve OECD Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Komitesi tarafından onaylanmıştır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40