Başvuru İçin İstenilen Belgeler

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

1. Talep Mektubu: Mali destek talep başvurusunun işleme konulabilmesi için, aşağıdaki belgelerin, proje yetkilisinin imzasını taşıyan, projeyi yapma kapasite ve istekleri ile proje ekibinin öngörülen sürede projeyi tamamlayabilmeleri için gerekli altyapıya sahip olduğunu anlattığı talep mektubu ekinde iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile TCMB’ye gönderilmesi gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan dolayı TCMB sorumluluk kabul etmez.

2. Başvuru Formu: Formun eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

3. Projenin amaç, hedef ve kapsamı: Projenin ayrıntılı bir şekilde amaçlarının, hedeflerinin ve kapsamının belirtildiği bir yazı gönderilmesi beklenmektedir.

4. Özgeçmiş: Proje yetkilisi ve proje ekibindeki diğer kişilerin ayrıntılı özgeçmişlerinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

5. Bütçe İmkânı: Proje bütçesine ilişkin olarak harcama kalemlerinin, proje ekibinin kendi bütçe imkânları ve AÇMDP’den talep edilen mali destek dâhil olmak üzere toplam bütçe imkânının tablo formatında sunumunun; toplam bütçe imkânının proje ayrıntısında dökümünün, öngörülen bütçenin bütçe kalemleri arasındaki ayrıntılı dağılımının belirtilmesi beklenmektedir.

6. Çalışma Takvimi: Belirtilen toplam bütçe harcamaları ile uyum gösterecek proje süreçlerini içeren çalışma takviminin belirtilmesi gerekmektedir.

7. Projenin Ayrıntıları: Projenin amacı, kapsamı, özgünlüğü, konunun akademik yazındaki yeri, proje ile beklenen katkı, projede kullanılacak yöntem/yaklaşımlar, yaklaşımlara uygun olarak düzenlenecek araştırma teknikleri ve öngörülen makale, tez, kitap ve benzeri akademik çıktılara ilişkin olarak projenin ayrıntılarının belirtilmesi gerekmektedir.

Adres:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü
Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı
Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No: 10      06050-Ulus, Altındağ, Ankara
E-posta:

 


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40