Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı

Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı

Bankalar ile Bankamız arasında sürdürülmekte olan kredi limit ve risklerine ilişkin bilgi değişimi, 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 44'üncü maddesine dayalı olarak yerine getirilmekte ve bu kapsamda Türkiye'de faaliyette bulunan tüm bankalar, müşterilerine ait kredi limit ve risk bilgilerini aylık bazda Bankamıza bildirmekte, Bankamızca da firma bazında birleştirilen toplam risklerin ilgili bankalara geri bildirimi sağlanmaktadır.

Sistem, banka müşterilerinin kredi ve risk durumları hakkında güncel ve konsolide edilmiş bilgi akışının sağlanması ve firmaların tüm bankacılık kesiminden kullandığı risklerin izlenebilmesi yoluyla kredibilitelerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Değişim sonucu sağlanan konsolide bilgiler, bankaların müşterileri ile ilgili kredi kararlarının alınması aşamasında önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır.

Değişime konu bilgiler, firma bazı ve global bazda olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Firma bazı bildirimler, kredi limit veya riskleri toplamı asgari bildirim limitinin üzerinde olan (2002 yılı için 10 milyar TL'sıdır) firmalara, bankalar'larca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil), global baz bildirimler ise, bankalarca, kredi limiti veya riskleri toplamı asgari bildirim limitinin altındaki firmalara, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan kredi/fonlar toplamı ile bireysel kredilerden oluşmaktadır.

Firma bazı bildirimler, aynı firmanın diğer bankalardan yapılan bildirimleri ile birleştirilmekte ve geri bildirim sağlanmakta iken, global bazdaki bildirimler, firma bazı bildirimler ile birlikte istatistik ve raporlama amaçlı kullanılmakta ve ayrıca geri bildirim ekinde ilgili bankalara gönderilmektedir.

Bu bağlamda, yayımlanan tablolarda yer alan "Nakdi Krediler" ve "Tasfiye Olunacak Krediler", bankalarca yapılan firma bazı bildirimler esas alınarak hazırlanmış olup, geçici rakamlardır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40