Finansal Kiralama Şirketlerince Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı

Finansal Kiralama Şirketlerince Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı

Finansal kiralama şirketlerinin müşterilerinden olan finansal kiralama işlemleri alacakları, 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 44 üncü maddesi çerçevesinde Bankamız ile bu şirketler arasında bilgi değişimine konu edilmektedir.

Bilgi değişimi, firma bazında ve toplu bazda olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Firma bazında bildirimler, kredi limit ve/veya riskleri toplamı asgari bildirim limitinin üzerinde olan müşterilere ait bildirimleri, toplu bazda bildirimler ise, kredi limit ve/veya riskleri toplamı asgari bildirim limitinin altında olan bildirimleri içermektedir. Firma; gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

2010 yılı için asgari bildirim limiti 5 bin TL'dir.

Yayımlanan tablolarda yer alan krediler, gerçek ve tüzel kişi ayırımı altında finansal kiralama şirketlerince yapılan firma ve toplu bazda yapılan bildirimler esas alınarak hazırlanmış olup, geçici rakamlardır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40