Finansman Şirketlerince Kullandırılan Krediler

Finansman Şirketlerince Kullandırılan Krediler

Finansman şirketlerinin müşterilerine ait kredi limit ve risk bilgileri, 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde Bankamız ile bu şirketler arasında bilgi değişimine konu edilmektedir. Değişime konu bilgiler, firma bazı ve global bazda olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Firma bazı bildirimler, kredi limit ve/veya riskleri toplamı asgari bildirim limitinin (2005 yılı için 5 000 YTL'dir) üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri, global baz bildirimler ise, kredi limit ve/veya riskleri toplamı asgari bildirim limitinin altında olan tüketicilere ait bildirimleri içermektedir.

Bu bağlamda, yayımlanan tablolarda yer alan "Nakdi Krediler" ve "Tasfiye Olunacak Krediler", gerçek ve tüzel kişi ayırımı altında tüketici finansman şirketlerince yapılan firma ve global baz bildirimler esas alınarak hazırlanmış olup, geçici rakamlardır.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40