Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerine İlişkin Basın Duyurusu - 19/09/2011

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerine İlişkin Basın Duyurusu - 19/09/2011

"TÜRKİYE'NİN KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ"NE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU"

"Uluslararası Yatırım Pozisyonu" istatistikleri altında yer alan tablolarda yayımlanmakta olan Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokuna ilişkin veriler, bugünden itibaren "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri" başlığı altında yayımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede, Bankamız http://www.tcmb.gov.tr Genel Ağ sitesindeki "Veriler/Dönemsel Veriler" bölümü altında "Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri" adı ile yeni bir başlık oluşturulmuş, söz konusu başlığın Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri bölümünde:

  • Kısa vadeli dış borç stoku,
  • Borçlu bazında kısa vadeli dış borç stoku,
  • Alacaklı bazında kısa vadeli dış borç stoku,
  • Kısa vadeli dış borçların döviz kompozisyonu ve
  • Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku
  • tabloları yayımlanmaya başlamıştır. İlgili bölümde, tabloların yanı sıra, kısa vadeli dış borç stokundaki gelişmeleri özetleyen "Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri" notu da yer almaktadır.

Kısa vadeli dış borç istatistikleri aylık dönemler halinde yayımlanmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40