Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr RSS Feed
 
 

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri
 

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

KASIM 2016

  • Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar ABD doları artarak 205,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 4,1 milyar ABD doları azalarak 16,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 104 milyon ABD doları azalarak 63,7 milyar ABD doları seviyesinde, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,1 milyar ABD doları artışla 24,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1.2 milyar ABD doları artışla 4,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,9 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,7 milyar ABD doları azalışla 11,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar ABD doları artışla 3,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 6,1 milyar ABD doları artarak 153,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,0 milyar ABD doları azalarak 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 205,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,5’inin ABD doları, %33,1’inin Euro, %4,4’ünün Türk lirası ve %2,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da %48,0’ının ABD doları, %32,8’inin Euro, %18,8’inin Türk lirası ve %0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 205,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %51,7’sini finansal kuruluşların, %48,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 16,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %80,9’unu finansal kuruluşların, %19,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640