Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr RSS Feed
 
 

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri
 

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

MAYIS 2016

  • Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 7,5 milyar ABD doları artarak 203,0 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 19,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 89 milyon ABD doları, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları arttığı gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 319 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 774 milyon ABD doları artışla 4,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 17 milyon ABD doları azalışla 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar ABD doları azalışla 13,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar ABD doları artışla 3,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 4,6 milyar ABD doları artarak 151.9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 293 milyon ABD doları azalarak 18,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,7’sinin ABD doları, %34,0’ının Euro, %5,2’sinin Türk lirası ve %2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da %48,8’inin ABD doları, %29,7’sinin Euro, %21,2’sinin Türk lirası ve %0,3’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 203,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52,6’sını finansal kuruluşların, %47,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise %82,7’sini finansal kuruluşların 16,1 milyar ABD doları tutarındaki borcu oluşturmuştur.

  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.


 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640