Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
 
Twitter Facebook Youtube Flickr RSS Feed
 
 

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri
 

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

NİSAN 2016

  • Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8,9 milyar ABD doları artarak 204,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar ABD doları azalarak 19,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar ABD doları, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,3 milyar ABD doları arttığı gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 94,4 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 779,5 milyon ABD doları artışla 4,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,6 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar ABD doları azalışla 13,2 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 838,2 milyon ABD doları artışla 2,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun %90,0’ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 6,4 milyar ABD doları arttığı gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 522,5 milyon ABD doları azalarak 18,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 204,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,4’ünün ABD doları, %34,1’inin Euro, %5,4’ünün Türk lirası ve %2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da %46,5’inin ABD doları, %32,4’ünün Euro, %20,8’inin Türk lirası ve %0,3’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 204,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52,7’sini finansal kuruluşların, %47,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise %84,8’ini finansal kuruluşların 16,3 milyar ABD doları tutarındaki borcu oluşturmuştur.

  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 5640