Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

ULUSLARARASI REZERVLER VE DÖVİZ LİKİDİTESİ

EYLÜL 2017

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 111,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 90,0 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,3 oranında azalarak 20,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 4,5 oranında azalarak 11,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 7,2 milyar ABD doları anapara, 4,2 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar ABD doları bir ay, 1,7 milyar ABD doları 2-3 ay ve 8,4 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

  • Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 64,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

 


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40