Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU GELİŞMELERİ

ŞUBAT 2017

  • 2017 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre % 0,9 oranında artışla 216,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,5 oranında artışla 589,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda –354,8 milyar ABD doları iken 2017 Şubat sonunda –372,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre % 1,4 oranında artışla 107,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 0,2 oranında artışla 69,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre % 3,1 oranında artışla 30,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2017 Şubat sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre % 8,3 oranında artışla 144,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • 2017 Şubat sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre % 3,7 oranında artarak 148,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre % 13,5 oranında artışla 40,3 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 3,3 oranında azalışla 25,9 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 3,5 artışla 40 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre 3,5 milyar ABD doları artış göstermiştir. 2017 Şubat sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre değişiklik göstermeyerek 0,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre % 4,5 oranında artışla 31,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 7,8 oranında artarak 13,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,3 oranında artışla 88,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,7 oranında artışla 100,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40