Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU GELİŞMELERİ

HAZİRAN 2017

  • 2017 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre % 3,8 oranında artışla 223,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 13,1 oranında artışla 647,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda –357,3 milyar ABD doları iken 2017 Haziran sonunda –424,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre % 2,3 oranında artışla 108,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 5,7 oranında artışla 72,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre % 8 oranında artışla 32,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre % 22,8 oranında artışla 167,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre % 20,5 oranında artarak 172,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre % 38,3 oranında artışla 49,1 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 18,5 oranında artışla 31,7 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 12,5 artışla 43,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre % 5 oranında artarak 307,8 milyar ABD doları olmuştur. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre % 1,7 oranında azalışla 0,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre % 8,6 oranında artışla 33,1 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 11,8 oranında artarak 13,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,1 oranında artışla 87,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 4,6 oranında artışla 104,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40