Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU GELİŞMELERİ

EYLÜL 2017

 

  • 2017 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre % 4,6 oranında artışla 225,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 15 oranında artışla 665,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda –363,1 milyar ABD doları iken 2017 Eylül sonunda –440 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre % 5,3 oranında artışla 111,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 3,8 oranında artışla 71,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre % 2,8 oranında artışla 30,8 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre % 25,2 oranında artışla 177,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 
  • Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre % 23,6 oranında artarak 176,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre % 40,3 oranında artışla 49,8 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 26,5 oranında artışla 33,8 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 14,4 artışla 44,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre % 5,9 oranında artarak 311,3 milyar ABD doları olmuştur. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre % 14,4 oranında azalışla 0,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre % 10,5 oranında artışla 33,7 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 0,4 oranında artarak 12,2 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 0,1 oranında azalışla 87,6 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 7,2 oranında artışla 107,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40