Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu - 08/03/2006

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu - 08/03/2006

TÜRKİYE'NİN ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ VE ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU TABLOSU'NA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Türkiye'nin yurt dışı varlık ve yükümlülüklerinin belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Ödemeler Dengesi El Kitabı-5.Basım"ında "Uluslararası Yatırım Pozisyonu" istatistiklerine ilişkin olarak verilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara uygun olarak hazırlanmakta olan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Tablosu Bankamız http://www.tcmb.gov.tr internet adresinde yayınlanmaya başlamıştır.

Bu çerçevede, Bankamız http://www.tcmb.gov.tr internet adresindeki "Yayınlar/Süreli Yayınlar" başlıkları altındaki "Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Ve İstatistikleri" başlığı "Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu" olarak değiştirilmiş ve Ödemeler Dengesi İstatistikleri ile Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak iki alt gruba ayrılmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi istatistikleri ile uluslararası yatırım pozisyonuna ilişkin metodoloji, uygulama değişikliklerine ilişkin basın duyuruları ve yayınlama takvimleri de ilave edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan düzenleme ile daha önce ödemeler dengesi istatistikleri ile beraber aylık olarak yayınlanan stok tablolar yeni eklenen tablolarla birlikte, "Uluslararası Yatırım Pozisyonu" başlığı altında yayınlanmaya devam edilecektir.

Ödemeler dengesi istatistikleri aylık olarak yayınlanırken, yıllık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 30 Haziran 2006 tarihinden itibaren üçer aylık dönemler halinde yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40