Aylık Gelişmeler

Aylık Gelişmeler
 

İKTİSADİ YÖNELİM İSTATİSTİKLERİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI İSTATİSTİKLERİNİN AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

“İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi” ile “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” istatistiklerinin üretilmesinde ağırlıklandırma aşamalı olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede, İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar, birinci aşamada işyerlerinin bir önceki yıldaki ortalama üretimde çalışan sayılarıyla, ikinci aşamada üretim değerleriyle, son aşamada ise katma değer verileriyle ağırlıklandırılmakta ve ağırlıklar her yılın Nisan ayında güncellenmektedir.

17 Nisan 2017 tarihinde yapılan duyuru çerçevesinde, 2017 yılı Nisan ayından itibaren ağırlıklandırmanın her aşamasında anket kapsamındaki işyerlerinin bir önceki yıldaki üretim değerleri kullanılmaya başlanmış ve ilgili seriler 2007 Ocak ayından itibaren revize edilmiştir. Revize edilen seriler ayrıca, “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)”nde de yer almaktadır.TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40