Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Bir Çekirdek Enflasyon Göstergesi

Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Bir Çekirdek Enflasyon Göstergesi

Başlık : Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Bir Çekirdek Enflasyon Göstergesi
Sayı : 10/19
Yazar(lar) : Necati Tekatlı
Dil : İngilizce
Tarih : Ekim 2010
Özet : Bu makalenin iki temel amacı vardır. İlk amaç, enflasyonun analizi için yeni bir çekirdek enflasyon göstergesi geliştirmektir. Bu yeni gösterge, genel fiyat değişikliklerinden sektöre has fiyat dinamiklerini ve göreli fiyat dalgalanmalarını arındırarak elde edilmiştir. Biz bu göstergeyi elde etmek için TÜFE enflasyonunun alt kalemlerini kullanan yeni bir faktör modeli ortaya koyuyoruz. İkinci amaç ise bu yeni gösterge ve Türkiye ekonomisi için yaygın olarak bakılan H ve I göstergelerinin performanslarını incelemek ve değerlendirmektir. Bu değerlendirmede kriterler, çekirdek göstergelerin genel enflasyon göstergesi için bilgilendiriciliğini ve öngörü gücünü anlayacak şekilde seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar Fcore ismini verdiğimiz yeni çekirdek enflasyon göstergesinin iyi bir gösterge ve politika analizleri açısından da faydalı bir araç olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sonuçlardan H göstergesinin I göstergesine göre daha bilgilendirici olduğu da anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Enflasyon, Çekirdek Enflasyon, Faktör Modeli, Bayesyen Zaman Serisi
JEL Siniflamasi : E31; E58; C11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye Ekonomisi İçin Yeni Bir Çekirdek Enflasyon Göstergesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40