Teknolojik Yeniliğin Örgütlenmesi ve Sermaye Piyasaları

Teknolojik Yeniliğin Örgütlenmesi ve Sermaye Piyasaları

Başlık : Teknolojik Yeniliğin Örgütlenmesi ve Sermaye Piyasaları
Sayı : 10/10
Yazar(lar) : Cüneyt Orman
Dil : Türkçe
Tarih : Mayıs 2010
Özet : ABD'de 1970'lerin sonlarından bu yana risk sermayesi tarafından finanse edilen teknolojik yeniliklerde bir patlama görülmektedir. Buna rağmen, yeniliklerin önemli bir kısmı halen büyük şirketlerde yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, yeniliğin risk sermayesi destekli küçük firmalarda mı yoksa büyük firmalarda mı yapılacağını hangi faktörlerin belirlediği araştırılmaktadır. Bu amaçla, yeni teknoloji ve ürünlerin ortaya çıkarılmasının araştırmacı, yönetici, ve sermaye sahiplerinin ortaklaşa çalışmasını gerektirdiği teorik bir model kurulmaktadır. Ardından, araştırmacı ve yöneticileri aynı anda teşvik etmek amacıyla kurgulanmış iki-kademeli vekalet problemine odaklanılmaktadır. Teorik sonuçlara göre, sermaye piyasalarının pürüzsüz işlemesi durumunda, yeniliğin risk sermayesi destekli küçük firmalarda yapılması optimal olmaktadır, zira risk sermayesinin sağladığı uzmanlaşma iki-kademeli vekalet problemini çözmektedir. Sermaye piyasalarında önemli aksaklıkların olması durumunda ise yeniliğin büyük firmalarda yapılması optimal olmaktadır, zira büyük firmalar daha ucuz olan iç kaynaklarını kullanarak yenilikleri yapabilmektedir. Son olarak, çalışmanın bulguları, kamu politikalarının sermaye piyasalarını geliştirmek yoluyla teknolojik yenilikleri artırabileceğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Teknolojik yenilik, Organizasyonel yapı, Finansal aksaklıklar, Risk sermayesi
JEL Siniflamasi : D2, D82, D86, G24, O32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Teknolojik Yeniliğin Örgütlenmesi ve Sermaye Piyasaları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40