Türkiye’de Para Politikasının Finansal Varlık Fiyatları Üzerine Etkisi

Türkiye’de Para Politikasının Finansal Varlık Fiyatları Üzerine Etkisi

Başlık : Türkiye’de Para Politikasının Finansal Varlık Fiyatları Üzerine Etkisi
Sayı : 10/17
Yazar(lar) : Murat Duran, Gülserim Özcan, Pınar Özlü, Deren Ünalmış
Dil : İngilizce
Tarih : Eylül 2010
Özet : Para politikasının finansal piyasalara etkisi parasal aktarım mekanizmasının ilk adımıdır. Politika faizinin varlık fiyatları üzerine etkisi tahmin edilirken karşılaşılan önemli sorunlardan birisi de politika faizleri ve varlık fiyatları arasındaki eşzamanlı etkileşimdir. Rigobon ve Sack (2004) bu sorunu ortadan kaldırmak için değişen oynaklığa dayalı genelleştirilmiş momentler (GMM) yöntemini önermektedir. Literatürde bu metodu gelişmekte olan ülkeler üzerine uygulayan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, para politikasının Türkiye'deki bono, döviz kuru ve hisse senedi piyasalarına etkisi değişen oynaklığa dayalı yöntem ile tahmin edilmektedir. Bu yöntem aynı zamanda dışlanmış değişken sorununu da ele almaktadır. Ampirik tahmin sonuçları daha önceki çalışmalarda vaka çalışması yöntemi ile elde edilen bulgulara benzerlik göstermektedir. Para politikasının piyasa faizleri üzerine etkisi pozitif olup, 9 aydan uzun vadelerde vadeye göre düşmektedir. Para politikası faizindeki artışlar Türk lirasının değerlenmesine neden olmaktadır. Bu etki TL/Euro kurunda daha anlamlıdır. Son olarak, politika faizlerindeki artışlar başta mali sektör endeksi olmak üzere hisse senedi fiyatlarını düşürmektedir.
Anahtar Kelimeler : Para Politikası, Varlık Fiyatları, Değişen Oynaklığa Dayalı Belirleme
JEL Siniflamasi : E43; E44; E52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Para Politikasının Finansal Varlık Fiyatları Üzerine Etkisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40