Firma Ticari Borçları ve Kredi Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği

Firma Ticari Borçları ve Kredi Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği

Başlık : Firma Ticari Borçları ve Kredi Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği
Sayı : 10/16
Yazar(lar) : Pınar Özlü, Cihan Yalçın
Dil : İngilizce
Tarih : Eylül 2010
Özet : Bu çalışmada Türkiye'deki ticari borçlar ve parasal aktarım mekanizması firma düzeyinde geniş bir veri seti kullanılarak 1996-2008 dönemi için incelenmiştir. Kullanılan veri seti TCMB tarafından raporlanmakta olup, firma bilançoları ve gelir tablolarına ilişkin detaylı bilgi içermektedir. Bulgular, parasal ve finansal koşulların sıkı ve gevşek olduğu dönemlerde firmaların dış finansman kaynaklarının firma grupları bazında farklılaştığını göstermektedir. Özellikle Finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde imalat sanayii ve hizmetler sektöründe yer alan küçük ve orta ölçekli firmaların ve iç piyasa yönelik üretim yapan firmaların bankacılık sisteminden yeteri derecede kaynak sağlayamadıkları ve daha fazla ticari borç kullanma eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Bu durum söz konusu firmalar için ticari borç ve banka kredileri arasında bir ikame olduğunu ima etmektedir. Öte yandan imalat sanayii ve hizmetler sektöründe yer alan büyük ve ihracata yönelik üretim yapan firmalar için bulgular farklılık göstermektedir. İmalat sanayiinde yer alan söz konusu firmaların finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde hizmetler sektöründe bulunan firmalara göre bankacılık sisteminden daha kolay kaynak sağlayabildikleri gözlenmiştir. Türkiye'de ticari kredilerin firma bilançoları içerisinde oldukça yüksek bir paya sahip olması ve para politikasına verdiği tepki ticari borç kanalının, geleneksel kredi aktarım mekanizması kanalının etkisini yumuşatmasına yol açtığını ima etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kredi Kanalı, Ticari Borçlar; Para Politikası Aktarım Mekanizması
JEL Siniflamasi : E44, E52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Firma Ticari Borçları ve Kredi Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40