Türkiye’de Ekonomik Belirsizlik ve Para Talebinin İstikrarı

Türkiye’de Ekonomik Belirsizlik ve Para Talebinin İstikrarı

Başlık : Türkiye’de Ekonomik Belirsizlik ve Para Talebinin İstikrarı
Sayı : 10/15
Yazar(lar) : K. Azim Özdemir ve Mesut Saygılı
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2010
Özet : Yükselen piyasa ekonomilerinin parasal otoriteleri, para talebi fonksiyonun istikrarsız olduğunu gösteren çalışmalara daha çok ağırlık vererek, bu çalışmaların bulgularını para politikası stratejisinin belirlenmesi sürecinde parasal büyüklüklerin rölünü gözardı etmek için bir neden olarak kullanmaktadırlar. Makalemizde geleneksel para talebi modellerinde gözlenen istikrarsız yapı, makroekonomik belirsizliğin para tutma davranışları üzerindeki etkisi dikkate alınarak incelenmeye çalışılmaktadır. Türkiye için elde ettiğimiz sonuçlar, para talebini modellemek için oluşturulan VAR sistemindeki istikrarsız yapının, makroekonomik belirsizliğin dışlanarak sadece parasal büyüklük, gelir ve faiz farkını içermesinden kaynaklandığını göstermektedir. Ancak bu sisteme doğru bir makroekonomik belirsizlik eklenmesi durumuda, uzun vadeli para talebi ilişkisi için tahmin edilen katsayıların istikrarlı hale geldiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Para Talebi, Parametre Değişmezliği, Eştümleşme
JEL Siniflamasi : C32, E41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Ekonomik Belirsizlik ve Para Talebinin İstikrarı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40