Türkiye için Yeni Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri

Türkiye için Yeni Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri

Başlık : Türkiye için Yeni Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri
Sayı : 10/12
Yazar(lar) : Hülya Saygılı, Mesut Saygılı, Gökhan Yılmaz
Dil : Türkçe
Tarih : Temmuz 2010
Özet : Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen reel efektif döviz kuru endekslerinin güncellenmesidir. Bu çerçevede oluşturulan yeni endekslerle hesaplamaya dahil edilen ülke sayısı 19'dan 36'ya çıkarılmış, ülke ağırlıkları içinse kullanılmakta olan 1988-1990 dönemine ait ticaret verileri yerine 2006-2008 dönemi ticaret akımları kullanılarak, yakın dönem ticaret gelişmelerinin değişen ağırlıklar tarafından kapsanması amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak, fonksiyonel reel efektif kuru endeksleri oluşturularak, bölgesel analize imkan veren, iç-dış pazar sınıflandırmasında rekabet kompozisyonu ayrımının yapılabilmesini sağlayan endekslerle, TÜFE ve ÜFE bazlı endekslerin yanında birim işgücü maliyetleri, gayri safi yurtiçi hasıla deflatörü ve ihracat fiyatları bazlı endeksler de türetilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Reel Efektif Döviz Kuru, Türkiye.
JEL Siniflamasi : C82, F31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye için Yeni Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40