Para İkamesinin Olduğu Bir Ekonomide Enflasyonun Düşürülmesinden Kaynaklanan Refah Kazanımları

Para İkamesinin Olduğu Bir Ekonomide Enflasyonun Düşürülmesinden Kaynaklanan Refah Kazanımları

Başlık : Welfare Gains from Disinflation in an Economy With Currency Substitution (Para İkamesinin Olduğu Bir Ekonomide Enflasyonun Düşürülmesinden Kaynaklanan Refah Kazanımları)
Sayı : 10/09
Yazar(lar) : H. Murat Özbilgin
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2010
Özet : Bu çalışma para ikamesinin mevcudiyetinde enflasyonun düşürülmesinden elde edilebilecek refah kazanımlarını incelemektedir. Bu amaçla, para ikamesi ve aracılıklı çalışma sermayesi ihtiva eden ayırıcı özelliklere sahip bir küçük açık ekonomi modeli tertip edilmiştir. Enflasyonun düşürülmesinden elde edilen refah kazanımlarının yabancı para ve yerli mevduatlar arasındaki ikame esnekliğinin temel alınan düzeyi daha yüksekken daha fazla olduğu bulunmuştur. Eğer ölçüt senaryoda bu iki varlığın ikame edilebilirliliği çok yüksek ise, enflasyonun düşürülmesinden gelen refah kazanımları, özellikle ılımlı ve düşük enflasyon oranlarında, önceki çalışmaların bulgularıyla kıyaslandığında çok yüksek olabilmektedir. Ölçüt ekonominin belirlenmesinden sonra, model sabit bir mali gelişmişlik düzeyi için enflasyonun düşürülmesinden elde edilen refah kazanımlarını hesaplamak için kullanılmıştır. Model daha fazla para ikamesinin yüksek enflasyon düzeyleri için refah artırıcı, daha makul ve düşük enflasyon düzeyleri için ise refah düşürücü olduğunu ima etmektedir. Başka bir deyişle, para ikamesi her zaman refah artırıcı değildir.
Anahtar Kelimeler : Enflasyon, refah, para ikamesi, para politikası
JEL Siniflamasi : E31, E51, F31, F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Para İkamesinin Olduğu Bir Ekonomide Enflasyonun Düşürülmesinden Kaynaklanan Refah Kazanımları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40