Yükselen Piyasalarda Faiz Oranları ve Reel İş Çevrimleri

Yükselen Piyasalarda Faiz Oranları ve Reel İş Çevrimleri

Başlık : Interest Rates and Real Business Cycles in Emerging Markets (Yükselen Piyasalarda Faiz Oranları ve Reel İş Çevrimleri)
Sayı : 10/08
Yazar(lar) : S. Tolga Tiryaki
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2010
Özet : Çalışmada yükselen piyasalarda faiz oranlarının iş çevrimleri üzerindeki etkisi nicel olarak incelenmektedir. Neumeyer ve Perri (“Business cycles in emerging economies: The role of interest rates.” Journal of Monetary Economics, Mart 2005, 52 (2), 345-380.) çalışmasındaki reel iş çevrimi modeli Türkiye verisine uygun olarak ayarlanmıştır. Ülke faiz farklarındaki dalgalanmalar çıktı oynaklığının, Neumeyer ve Perri’nin bulgusunun üçte birinden küçük olarak, yüzde 9’dan azını açıklamaktadır. Söz konusu farklılığın büyük ölçüde işletme sermayesi parametresinin büyüklüğüne, verimlilik şoklarının süreğenliğine ve faktörlerin üretimden aldığı paya bağlı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, şoklar arasındaki korelasyonun faiz oranı ve dış ticaret dengesinin ters çevrimsellikleri üzerindeki etkisi de tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : iş çevrimleri, yükselen piyasalar, işletme sermayesi, ülke faiz farkları
JEL Siniflamasi : E32, F32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yükselen Piyasalarda Faiz Oranları ve Reel İş Çevrimleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40