İşgücü Arzında Sosyal Etkileşimler İçeren bir Modelde İstihdam ve Üretim Dinamikleri

İşgücü Arzında Sosyal Etkileşimler İçeren bir Modelde İstihdam ve Üretim Dinamikleri

Başlık : Output and Employment Dynamics in a Model with Social Interactions in Labor Supply (İşgücü Arzında Sosyal Etkileşimler İçeren bir Modelde İstihdam ve Üretim Dinamikleri)
Sayı : 10/07
Yazar(lar) : Yusuf Soner Başkaya, Mustafa Kılınç
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2010
Özet : Makroekonomik modellerde gözlenen önemli bir zorluk, veride gözlenen istihdam, ücret ve üretimin ortak dinamiklerini açıklamaktaki başarısızlıklarıdır. Bu makalede, hem sosyal psikoloji literatürü tarafından hem de çalışma ekonomisindeki son amprik çalışmalarca desteklenen bir emek-serbest zaman dışsallığı mekanizması standart modele dahil edilmektedir. Bu mekanizmaya göre, hane halkının emek saati arzını bir birim artırmasıyla gözlenen fayda azalışı, toplumdaki ortalama çalışma saatlerinin de arttığı dönemlerde daha düşük olmaktadır. Bunun sonucunda, istihdam ve üretimin dışsal şoklara verdiği tepkileri artıran bir sosyal çarpan etkisi oluşmaktadır. Modelimiz, mikroekonomik ve makroekonomik çalışmaların emek arzı esnekliği sonuçlarıyla tutarlı bir şekilde, 2. Dünya Savaşı sonrası A.B.D. verisininin gözlenen dinamiklerini tutturmada mevcut çalışmalar üzerine iki kantitatif iyileştirme sunmaktadır: İlk olarak, teknoloji ve hükümet harcaması şoklarına istihdam, ücret ve üretimin verdiği cevaplar için sosyal etkileşim içermeyen bir modele göre önemli iyileşmeler elde edilmektedir. İkinci olarak da, mevcut çalışmaların aksine, veri ile tutarlı olarak, istihdam ve ortalama işgücü verimliliği arasında zayıf bir ortak hareket elde edilmektedir.
Anahtar Kelimeler : İş çevrimleri, istihdam, sosyal çarpan, emek-serbest zaman dışsallıkları.
JEL Siniflamasi : E24, E32, J21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İşgücü Arzında Sosyal Etkileşimler İçeren bir Modelde İstihdam ve Üretim Dinamikleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40