Regulation and the Market for Checks (Düzenlemeler ve Çek Piyasası)

Regulation and the Market for Checks (Düzenlemeler ve Çek Piyasası)

Başlık : Regulation and the Market for Checks (Düzenlemeler ve Çek Piyasası)
Sayı : 10/06
Yazar(lar) : Semih Tümen
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2010
Özet : Bu çalışma, sorumluluk tutarının çek arzı üzerindeki etkilerini iktisadi bir model çerçevesinde incelemektedir. Sorumluluk tutarındaki %1’lik bir artışın çek arzı üzerinde %1,7’ye varan azalmalara yol açabileceği ve bu düzenlemeden en fazla etkileneceklerin küçük ve orta ölçekli işletmeler olacağı tahmin edilmektedir. Sorumluluk tutarının çek arzı üzerindeki etkisi üç ana parametreye göre belirlenmektedir: (1) çek talebinin esnekliği, (2) çek arzı arttıkça karşılıksız çeklerin hangi oranda artacağı ve (3) tercihlerdeki heterojenliğin derecesi.
Anahtar Kelimeler : Çek piyasası, sorumluluk tutarı, tekelci firma, heterojen tercihler.
JEL Siniflamasi : D42, G28

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Regulation and the Market for Checks (Düzenlemeler ve Çek Piyasası)
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40