Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Kaynakları

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Kaynakları

Başlık : On the Sources of Oil Price Fluctuations(Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Kaynakları)
Sayı : 10/05
Yazar(lar) : Deren Ünalmış, İbrahim Ünalmış, Derya Filiz Ünsal
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2010
Özet : Petrol fiyatlarındaki değişimlerin makroekonomik sonuçlarını analiz etmek için öncelikle bu değişimlerin kaynaklarını ve bu kaynakların farklı etkilerini araştırmak gereklidir. Kilian (2009) petrol arzı şokunun, talep şokunun ve ihtiyati petrol talebi şokunun etkilerini amprik bir model çerçevesinde incelemektedir. Bu çalışmanın amacı bahsedilen şokların makroekonomik sonuçlarını yeni Keynesyen kurguda bir dinamik stokastik genel denge modeli çerçevesinde göstermektir. Küçük ve dışa açık bir ekonomi ve dünya ekonomisi birlikte modellenerek petrol fiyatı değişimlerinin yerel ve uluslararası aktarım mekanizmaları bir arada incelenmektedir. Bulgularımız farklı nedenlerden kaynaklanan petrol fiyatı dalgalanmalarının her iki ekonomi için de farklı sonuçlara yol açtığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Petrol Fiyatı Şokları, Petrol Talep ve Arz Şokları, İhtiyati Talep Şoku, Küçük ve Dışa Açık Ekonomi, Dinamik Stokastik Genel Denge Modelleri
JEL Siniflamasi : C68, E12, F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Kaynakları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40