Sektörel Enflasyon Ataleti Farklılığı Altında Optimal Para Politikası

Sektörel Enflasyon Ataleti Farklılığı Altında Optimal Para Politikası

Başlık : Optimal Monetary Policy under Sectoral Heterogeneity in Inflation Persistence (Sektörel Enflasyon Ataleti Farklılığı Altında Optimal Para Politikası)
Sayı : 10/04
Yazar(lar) : Sevim Kösem-Alp
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2010
Özet : Bu çalışma sektörler arası enflasyon ataleti farklılığının optimal para politikasıyla ilişkisini, geriye dönük fiyatlama davranışının her iki sektöre de eklendiği, iki sektörlü bir yapışkan fiyat modeli kullanarak incelemektedir. Sonuçlar optimal enflasyon hedeflemesi kuralında, aynı derecede enflasyon ataletine sahip olan sektörlere verilen ağırlıkların, tamamen aynı fiyatlama mekanizmalarına sahip olmamaları durumunda birbirine eşit olmadığını göstermektedir. Özellikle, aynı derece enflasyon ataleti, fiyat değiştirme sıklığı ve geriye dönük fiyatlama oranı parametrelerinin farklı kombinasyonlarıyla elde edilebilirken, bunların optimal para politikası için çıkarımları farklı olmaktadır. Fakat, optimal para politikası kuralı Phillips eğrisinin daha yatay olduğu sektöre, enflasyon ataleti daha fazla olsun yada olmasın, daha fazla ağırlık vermektedir.
Anahtar Kelimeler : Göreli fiyatlar, Optimal para politikası, Enflasyon ataleti
JEL Siniflamasi : E31, E32, E52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Sektörel Enflasyon Ataleti Farklılığı Altında Optimal Para Politikası
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40