Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Başlık : Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı
Sayı : 10/02
Yazar(lar) : Şeref Saygılı, Cengiz Cihan, Cihan Yalçın, Türknur Hamsici
Dil : Türkçe
Tarih : Mart 2010
Özet : Bu çalışma, Türkiye imalat sanayiinde ithal girdi kullanımını artıran faktörleri araştırmaktadır. Bu amaçla, büyük ölçekli 145 firmaya uygulanan anket yoluyla firmaların ara ve yatırım malı ithalatına yönelmelerinin nedenleri incelenmiştir. Bu artışın iki temel kaynağı bulunmaktadır: Bunlar, (i) firmaların büyük bölümünün artan oranda ithal ara ve yatırım malı kullanması, ve(ii) sanayinin üretim yapısının ithal girdi kullanım oranı daha yüksek olan sektörler lehine değişmesidir. Birinci faktörle ilgili olarak, bazı temel ara ve yatırım mallarında yurt içi üretim miktarının yeterli düzeyde olmaması, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden daha ucuza temin imkanı, dış ticaret rejimi (dahilde işleme rejimi ve Gümrük Birliği), döviz kurunun gelişimi, kaliteli ara ve yatırım malı kullanma ihtiyacı, küresel üretim ağları (dikey uzmanlaşma yapıları) ve yabancı sermayeli şirketlerin örgütlenme yapıları ile yurt dışı kredi imkanının firmaların ithalat kararlarını etkilediği tespit edilmiştir. İkinci faktöre yönelik olarak ise yeni uzmanlaşma yapısında öne çıkan (hızlı büyüyen) sektörlerde (motorlu kara taşıtları, diğer ulaşım araçları, elektrikli makine, ana metal gibi) ithal girdi kullanım oranlarının geleneksel emek-yoğun sektörlerden daha yüksek olduğu ve sektörel üretim yapısındaki değişimin sanayi genelinde ithal girdi kullanım oranını artırdığı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler : İthal girdi kullanımı, Üretimin sektörel bileşimi, Döviz kuru, Dikey uzmanlaşma, Küresel üretim ağları.
JEL Siniflamasi : F14, L16, L60

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40