Dış Ticarette Küresel Eğilimler ve Türkiye Ekonomisi

Dış Ticarette Küresel Eğilimler ve Türkiye Ekonomisi

Başlık : Dış Ticarette Küresel Eğilimler ve Türkiye Ekonomisi
Sayı : 10/01
Yazar(lar) : Faruk Aydın, Hülya Saygılı, Mesut Saygılı, Gökhan Yılmaz
Dil : Türkçe
Tarih : Mart 2010
Özet : Önceki yüzyıl uluslararası ticaretinin temelini oluşturan endüstriler arası ticaret, yerini endüstri içi ticarete bırakırken, gelişmekte olan ülkelerin ihracatında sanayiinin, gelişmiş ülkelerin ihracatında ise hizmetlerin payı artmıştır. Teknolojik ilerlemeler, uluslararası rekabetin artması, taşımacılık maliyetlerinin ve tarifelerin gerilemesi, üretim aktivitelerinin, farklı faktör yoğunluğuna sahip küçük alt süreçlere bölünerek, her bir sürecin farklı bir ülkede gerçekleştirilmesine olanak vermektedir. Yeni küresel üretim süreçleri bir taraftan gelişmekte olan ülkelerin endüstri ürünleri ihracatını artırırken diğer taraftan üretimin ithal sermaye ve aramalı kullanımını artırmaktadır. Çalışmanın bulguları, sekiz gelişmekte olan ve sekiz gelişmiş ülke arasında 1990'lardan 2000'lere dikey anlamda üretimde uzmanlaşma yapısının değiştiğini göstermektedir. Söz konusu dönemde gelişmiş ülkelerin karşılaştırmalı üstünlükleri ara mallarında kuvvetlenirken gelişmekte olan ülkelerin nihai mallarda göreli avantajları artmaktadır. Türkiye'nin tekstil ve makine-teçhizat sektörleri nihai mallarındaki açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük endeksi, son on yılda, sınırlı bir oranda iyileşme gösterirken, ana metal ve ulaştırma araçları sektörlerinde hızlı bir şekilde artmıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin en yüksek, Çin'in ise en düşük ara malı ithalat-ihracat oranına sahiptir. Sektörel olarak en fazla ara malı ithalatı ulaştırma araçları sektöründe yapılırken, onu ana metal sektörünün takip etmektedir. Çokuluslu şirketleri gelişmekte olan ülkelerin üretim ve ihracat yapılarının dönüşümünde önemli rol oynamaktadır. Türkiye'ye de ise doğrudan yatırımlar-ihracat ve büyüme ilişkisi göreli olarak daha zayıftır.
Anahtar Kelimeler : Dikey Uzmanlaşma, Doğrudan yatırımlar, İthalat bağımlılığı, Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük
JEL Siniflamasi : F14, F23

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Dış Ticarette Küresel Eğilimler ve Türkiye Ekonomisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40