Küresel Eşitsizlikler, Cari Hesap Dengelenmesi ve Kur Ayarlamaları

Küresel Eşitsizlikler, Cari Hesap Dengelenmesi ve Kur Ayarlamaları

Başlık : Küresel Eşitsizlikler, Cari Hesap Dengelenmesi ve Kur Ayarlamaları
Sayı : 11/27
Yazar(lar) : Yavuz Arslan, Mustafa Kılınç, M. İbrahim Turhan
Dil : İngilizce
Tarih : Aralık 2011
Özet : Bu çalışmada, küresel eşitsizlikleri ve cari hesap ve kurlarda gerekli olan ayarlamaları incelemekteyiz. Bunun için, iki ülke, iki sektör ve iki asimetrinin olduğu bir ABD-Çin modeli kuruyoruz. İlk asimetri hipotezi, Çin’in başlangıçta ABD’nin üçte bir büyüklüğüne sahip olması ve Çin’deki yüksek büyüme beklentileri ile tutarlı olarak on yıl içinde ABD’nin yarısı büyüklüğüne ulaşmasıdır. İkinci asimetri hipotezi, Çin’in ABD’ye karşı cari fazla vermesidir. Daha sonra, iki dengelenme senaryosunu niteliksel olarak çalışıyoruz. Yavaş Dengelenme diye adlandırılan ilk senaryo, büyüme sürecinde Çin’in talep kompozisyonunun ticarete konu olmayan sektöre doğru kaydığını kabul etmektedir. Bu durumda Çin reel efektif kuru aşamalı bir şekilde değer kazanmakta ve net ticaret fazlası da yavaşça azalmaktadır. Hızlı Dengelenme diye adlandırılan ikinci senaryoda, daha yüksek ticarete konu olmayan sektör payı yanında, ABD’ye karşı olan net ticaret fazlasının beş yıl içinde hızlıca sıfıra gittiği varsayılmaktadır. Bu durumda, net ticaret ayarlaması hızlı gerçekleşmekte ve Çin’deki reel efektif kur ayarlaması Yavaş Dengelenme durumuna göre daha yüksek ve hızlı olmaktadır. Hızlı Dengelenme senaryosu altında küresel eşitsiliklerin daha hızlı ortandan kalkmasına rağmen, Çin’deki yüksek reel kur değerlenmesi ABD’deki ithalatçılara zarar vermektedir. Üretimler bakımından yapılan bir karşılaştırma, Yavaş Dengelenmenin her iki ülke için de tercih edilir olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Küresel eşitsizlikler, Cari hesap, Kur ayarlamaları
JEL Siniflamasi : F32; F36; F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Küresel Eşitsizlikler, Cari Hesap Dengelenmesi ve Kur Ayarlamaları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40