Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının İletişimi: Söylem mi Eylem mi Daha Etkili?

Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının İletişimi: Söylem mi Eylem mi Daha Etkili?


 
Başlık : Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının İletişimi: Söylem mi Eylem mi Daha Etkili?
Sayı : 11/18
Yazar(lar) : Selva Demiralp, Hakan Kara, Pınar Özlü
Dil : İngilizce
Tarih : Eylül 2011
Özet : Bu çalışma TCMB’nin para politikası iletişiminin piyasalar üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu doğrultuda ilk olarak, Para Politikası Kurulu toplantısı kararları sonrasında yayımlanan metinlerde bir sonraki faiz kararına ilişkin verilen sinyalin faiz kararlarının öngörülebilirliğini artırıp artırmadığına bakılmaktadır. Bulgular, politika metinlerinin ilerdeki faiz kararına dair içerdiği bilginin enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesinin ardından güçlendiğine işaret etmektedir. İkinci olarak ise piyasa raporları kullanılarak para politikası iletişiminin sürpriz bileşeni ayrıştırılmakta ve sürprizlerin piyasa faizleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bulgulara göre, piyasa faizleri para politikası iletişiminin sürpriz bileşeninden belirgin olarak etkilenmekte; bu etki özellikle enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulaması sonrasında güçlenmektedir. Ayrıca faiz kararlarının (eylem) ve iletişiminin (söylem) piyasa faizleri üzerindeki etkileri karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, para politikası söylemlerinin piyasa getirileri üzerindeki göreli etkisinin zaman içerisinde güçlendiğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Para Politikası İletişimi, Öngörülebilirlik, Şeffaflık
JEL Siniflamasi : E52; E58

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının İletişimi: Söylem mi Eylem mi Daha Etkili?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40