Türkiye’de Mikro Verilerle Fiyat Katılığı Analizi

Türkiye’de Mikro Verilerle Fiyat Katılığı Analizi

Başlık : Türkiye’de Mikro Verilerle Fiyat Katılığı Analizi
Sayı : 11/25
Yazar(lar) : M. Utku Özmen, Orhun Sevinç
Dil : İngilizce
Tarih : Kasım 2011
Özet : Bu çalışmada Türkiye'de tüketici fiyatlarının kalış süreleri ile fiyat değişim kalıpları incelenmiştir. Çalışmada dört yıl boyunca 6000 civarında ürünle Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) önemli bir kısmını içeren ve Türkiye için şimdiye kadarki resmi olmayan en kapsamlı mikro fiyat verileri kullanılmıştır. Detayda, fiyat kalış sürelerinin uzunluğu, fiyat değişimlerinin ortalama büyüklüğü, fiyat değişimlerinde büyüklük ve kalış süresi ilişkisi, fiyat değişimlerinin dağılım özellikleri ile fiyatların senkronizasyonu analiz edilmiştir. Gelişmiş ekonomilere kıyasla Türkiye'de tüketici fiyatlarının daha yüksek bir değişim sıklığı gösterdiği saptanmıştır. Bulgular alt gruplar arasında belirgin bir heterojenliğin varlığına işaret etmekte ve frekans ile senkronizasyon göstergelerin zamanla değişen yapısının altını çizmektedir. Çalışma ilgili literatüre paralel şekilde, gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye için de hem zaman hem de durum-bağımlı fiyatlama davranışlarının etkinliğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Tüketici fiyatları, Fiyat kalış süresi, Fiyat katılığı, Fiyat değişimlerinin dağılımı, Durum ve zamana bağlı fiyatlama
JEL Siniflamasi : E31; C41; D40; E50

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Mikro Verilerle Fiyat Katılığı Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40