Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı

Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı

Başlık : Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı
Sayı : 11/24
Yazar(lar) : Koray Alper, Defne Mutluer Kurul, Ramazan Karaşahin, Hakan Atasoy
Dil : Türkçe
Tarih : Kasım 2011
Özet : Finansal sektörü anlamanın önemi küresel krizle birlikte daha açık bir şekilde ortaya çıkmış, sektörün yapısı ve işleyişi makroekonomik politikalara yönelik tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Bu anket çalışması Türkiye’deki finansal sistemin büyük bir kısmını oluşturan bankacılık sisteminin makroekonomik bağlamda önem arz edebilecek yönlerine ilişkin bilgi ve anlayışımızı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Anket, aktif büyüklüğü sistemin yüzde 89’unu oluşturan on dört bankanın üst düzey yöneticileriyle yapılan yüz yüze görüşmelerle tamamlanmıştır. Ankette ortaya çıkan bazı önemli sonuçlar; (i) kredi ve mevduat piyasasında yoğun bir rekabet olduğu, ancak kredi alt kalemleri için rekabet derecesinin önemli derecede farklılaştığı, (ii) mevduatın farklı sınıflandırmalara göre oluşacak alt kalemlerinin dahi banka açısından birbirleriyle yakın ikame olmadığı, (iii) finansal hızlandırıcı mekanizmasının teminatlardan ziyade makroekonomik dalgalanmaların firma nakit akımlarına etkileri üzerinden çalıştığı şeklinde özetlenebilir.
Anahtar Kelimeler : Kredi, Mevduat, Türk Bankacılık Sistemi, Para Politikası
JEL Siniflamasi : G21; E50; D40

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Arzın Merkezine Seyahat: Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40