Türkiye İçin Getiri Eğrileri Kullanılarak Enflasyon Telafisi Tahmin Edilmesi

Türkiye İçin Getiri Eğrileri Kullanılarak Enflasyon Telafisi Tahmin Edilmesi

Başlık : Türkiye İçin Getiri Eğrileri Kullanılarak Enflasyon Telafisi Tahmin Edilmesi
Sayı : 11/22
Yazar(lar) : Murat Duran, Eda Gülşen, Refet Gürkaynak
Dil : Türkçe
Tarih : Kasım 2011
Özet : Reel ve nominal getirilerin kıyaslanmasıyla elde edilen enflasyon telafisi enflasyon beklentileri ve enflasyon risklerinin fiyatlanmasına ilişkin piyasa bazlı, gerçek zamanlı bilgi içerir. Bu çalışmada, nominal ve reel getiri eğrileri tahmin edilerek Türkiye için enflasyon telafisi hesaplanmıştır. Bu şekilde hesaplanan enflasyon telafisi vade yapısındaki değişikliklerin para otoritesinin kredibilitesine dair verdiği bilgi vaka çalışmaları ile açığa çıkarılmıştır. Çalışmada, Türkiye için hesaplanan enflasyon telafilerinin üzerinde likidite koşullarının günlük frekansta kayda değer bir etkisinin olmadığı belirlenmiş, dolayısıyla enflasyon sürprizleri, para politikası kararları ve iletişimi gibi çeşitli vakaların enflasyon telafisi üzerindeki etkilerinin büyük ölçüde enflasyon beklentileri ve belirsizliğinin fiyatlanmasında meydana gelen değişmelere atfedilebileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Enflasyon telafisi, Reel getiri, Vaka çalışması
JEL Siniflamasi : G12; G14; E43

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İçin Getiri Eğrileri Kullanılarak Enflasyon Telafisi Tahmin Edilmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40