Beklenti Hataları, Belirsizlik ve İktisadi Faaliyet

Beklenti Hataları, Belirsizlik ve İktisadi Faaliyet

Başlık : Beklenti Hataları, Belirsizlik ve İktisadi Faaliyet
Sayı : 11/17
Yazar(lar) : Yavuz Arslan, Aslıhan Atabek, Timur Hülagü, Saygın Şahinöz
Dil : İngilizce
Tarih : Eylül 2011
Özet : Bu çalışmada belirsizlik ile iktisadi faaliyet arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu doğrultuda, İktisadi Yönetim Anketi verileri kullanılarak firmaların üretim hacmi sorusuna verdikleri gerçekleşme ve beklenti yanıtları karşılaştırılmış, elde edilen beklenti hatalarından toplam, sıradışı ve makro olarak adlandırılan üç adet belirsizlik ölçütü oluşturulmuştur. Bulgular, belirsizlik ile iktisadi faaliyet arasında ters çevrimsel bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. Sonuçlara göre, makro belirsizlik ölçütündeki bir standart sapmalık artış etki anında sanayi üretim endeksi yıllık büyümesinde yüzde 0,5 oranında bir azalışa neden olmaktadır. Toplam etki, her üç ölçüt için senelik yüzde 4,7’yi geçmektedir. Öte yandan, anketin panel boyutu kullanılarak firmaya özgü belirsizliklerin firma yatırım kararları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sıralı probit modeli tahmin sonuçlarına göre makro belirsizlik kontrol edildiği durumda bile daha yüksek belirsizliğe sahip firmalar daha yüksek olasılıkla yatırım planlarını ertelemektedirler.
Anahtar Kelimeler : Belirsizlik, nicel anket verisi, işçevrimleri, yatırım.
JEL Siniflamasi : D8; C43; C82; E22; E32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Beklenti Hataları, Belirsizlik ve İktisadi Faaliyet
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40