Türkiye’de Kredi Piyasası Noksanlıkları ve İş Çevrim Nispetsizlikleri

Türkiye’de Kredi Piyasası Noksanlıkları ve İş Çevrim Nispetsizlikleri

Başlık : Credit Market Imperfections and Business Cycle Asymmetries in Turkey (Türkiye’de Kredi Piyasası Noksanlıkları ve İş Çevrim Nispetsizlikleri)
Sayı : 11/07
Yazar(lar) : Hüseyin Günay, Mustafa Kılınç
Dil : İngilizce
Tarih : Mayıs 2011
Özet : Kredi piyasası noksanlıkları özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplam çevrimler için önem taşımaktadır. Noksanlıklar ve üretim dinamikleri arasındaki ilişki üzerine makro düzeyde çokça çalışma bulunmakta, fakat gelişmekte olan ülkelerde mikro veri setlerinin eksikliği, mikro düzeydeki kredi piyasası noksanlıklarının ekonomi genelindeki sonuçlarının çalışılmasını sınırlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de kredi piyasası noksanlıkları hakkında mikro bulgular sunmakta ve bu kısıtları makro dalgalanmalara bağlamaktadır. Çalışmanın ilk kısmı Türkiye’deki genel genişleme-daralma çevrimlerini ortaya koymakta ve ticarete tabi olmayan sektörlerin daha oynak olduğunu göstermektedir. Ayrıca, söz konusu sektörel nispetsizliğin genel kredi hareketleri ile güçlü bir ilişki sergilediği bulunmaktadır. Sektörel nispetsizlik ve kredi piyasaları arasındaki ilişkiyi kurmak için çalışmanın ikinci kısmında iki mikro veri seti oluşturulmuştur. Yapısal hesaplamalar kullanarak, ticarete konu olmayan sektörlerin ticarete konu olan sektörlere göre daha fazla finansal kısıtlara maruz olduğu görülmektedir. Ticarete konu olmayan sektörlerin daha fazla kısıtlı olması nedeniyle kredi hareketleri genişleme-daralma çevrimlerinin önemli bir belirleyicisi olmaktadır. Böylelikle, sektörlerin mikro seviyedeki finansal kısıt nispetsizliklerinin, genel iş çevrimleri sırasında gözlenen sektörel nispetsizlikleri oluşturabileceği ortaya koyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Kredi Kısıtları, İş Çevrim Nispetsizlikleri, Cash-flow Regresyonları
JEL Siniflamasi : D92; E44; G31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Kredi Piyasası Noksanlıkları ve İş Çevrim Nispetsizlikleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40