Türkiye’de Ücret Eğrisi: Hanehalkı İşgücü Anketi’nden Bulgular

Türkiye’de Ücret Eğrisi: Hanehalkı İşgücü Anketi’nden Bulgular

Başlık : The Turkish Wage Curve: Evidence from the Household Labor Force Survey (Türkiye’de Ücret Eğrisi: Hanehalkı İşgücü Anketi’nden Bulgular)
Sayı : 11/06
Yazar(lar) : Badi H. Baltagi, Yusuf Soner Başkaya, Timur Hülagü
Dil : İngilizce
Tarih : Nisan 2011
Özet : Bu çalışma, Türkiye’de ücret eğrisini Hanehalkı İşgücü Anketi’nin 2005-2008 yılları ve 26 NUTS-2 bölgesi verilerini kullanarak analiz etmektedir. Sonuçlara göre, bölgesel işsizlik oranı dışsal olarak modellendiğinde sadece genç ve kadın çalışanlar için ücret eğrisi bulunmaktadır. Ancak, bölgesel işsizlik oranı içsel olarak modellenip bir yıl önceki gecikmeli değeri kendisi için araç değişken olarak kullanıldığında ücretlerin işsizlik oranı esnekliği -0.099 olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca, genç, az eğitimli ve az deneyimli işçilerin ücretlerinin daha yaşlı, daha eğitimli ve daha deneyimli işçilerin ücretlerine kıyasla daha yüksek işsizlik oranı esnekliği bulunmuştur. Çalışmadaki bir diğer önemli bulgu ise kadın çalışanların ücretlerinin işsizlik oranlarına erkek çalışanların ücretlerinden daha duyarlı olmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Ücret Eğrisi, Sabit Etkiler, Araç Tahmin Değişkenleri, İki Aşamalı Enküçük Kareler
JEL Siniflamasi : C26; J30; J60

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Ücret Eğrisi: Hanehalkı İşgücü Anketi’nden Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40