Kriz Zamanlarında Artan Tarım İstihdamı: Bilmece mi, Değil mi?

Kriz Zamanlarında Artan Tarım İstihdamı: Bilmece mi, Değil mi?

Başlık : Increasing Share of Agriculture in Employment in the Time of Crisis: Puzzle or Not? ( Kriz Zamanlarında Artan Tarım İstihdamı: Bilmece mi, Değil mi? )
Sayı : 11/05
Yazar(lar) : Gönül Şengül, Murat Üngör
Dil : İngilizce
Tarih : Nisan 2011
Özet : Türkiye ekonomisinde tarımın toplam istihdam içindeki payı son iktisadi krizin başladığı 2008 yılının ilk çeyreğinde, uzun zamandır süregelen düşme eğiliminin aksine artmaya başlamıştır. Tarım istihdamı payındaki bu değişmenin zamanlaması ve yönü kamuoyunda tartışmalara yol açmıştır. İlgili tartışmalarda gözden kaçan nokta, aynı dönem itibarıyla tarım sektörü emek verimliliğindeki düşüştür. Bu çalışma, tarım istihdamında görülen artışın ne kadarının tarım sektöründeki verimlilik değişimleri ile açıklanabileceği sorusuna cevap aramaktadır. Çalışmada çok-sektörlü bir genel denge modeli kurulmuş ve sektörel verimlilik dışsal değişken olarak modellenmiştir. Modele göre tarım istihdamındaki değişimler belli bir geçinme düzeyini sağlama gereksinimi ve tarım emek verimliliği tarafından belirlenmektedir. Model, tarımın toplam istihdamdaki payının 2000 yılının ikinci çeyreği ile 2010 yılının üçüncü çeyreği arasındaki değişiminin %90'ını açıklayabilmektedir. Aynı zamanda, tarımın istihdamdaki payının 2008 yılının ilk çeyreği ile başlayan artış eğilimini de, gerçekleşen değerlerin biraz üzerinde olmakla beraber, yakalamaktadır. Çalışmanın temel bulgusu, Türkiye ekonomisi tarım istihdamındaki değişimleri anlamada önemli bir belirleyici olması nedeniyle, tarım verimliliğinin dinamiklerini açıklamaya yönelik detaylı çalışmaların gerekliliğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sektörel Verimlilik Farkları, Emeğin Yeniden Dağılımı, Türkiye Ekonomisi.
JEL Siniflamasi : O11; O41; O57

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kriz Zamanlarında Artan Tarım İstihdamı: Bilmece mi, Değil mi?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40