Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çerçevesinde Türkiye’de Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi

Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çerçevesinde Türkiye’de Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi

Başlık : The Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Turkey: An Estimated New Keynesian DSGE Model (Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çerçevesinde Türkiye’de Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi )
Sayı : 11/04
Yazar(lar) : Cem Çebi
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2011
Özet : Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için 2002:q1 – 2009:q3 dönemi itibarıyla Bayesyen tahmin yöntemi kullanılmak suretiyle Yeni Keynesyen açık ekonomi Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli tahminine yer verilmiştir. Çalışmada, Lubik ve Schorfheide (2007)’de yer alan metodoloji takip edilerek küçük ölçekli bir model çerçevesinde para ve maliye politikalarının etkileşimi ve bu politikaların ekonomideki istikrar sağlayıcı rolleri incelenmiştir. Modelin başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Calvo tipi nominal fiyat katılığı, döviz kurlarının tam geçişkenliği varsayımı, uluslararası varlık piyasalarının tam olduğu varsayımı, bazı firmalarda geçmişe dönük fiyatlama davranışı olması ve bozucu vergileme. Parametre tahminleri, para otoritesinin enflasyona karşı beklenen tepkiyi verdiğini, üretim açığına karşı ise sınırlı (zayıf) bir tepki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Para otoritesinin, faizdeki dalgalanmaları büyük ölçüde yumuşattığı anlaşılmaktadır. Maliye politikasının borç istikrarına yönelik olduğu, üretim açığı istikrarına yönelik aktif bir nitelik taşımadığı gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Para ve Maliye Politikası, Makroekonomik Stabilizasyon, Bayesyen Tahmin Yöntemi
JEL Siniflamasi : E52; E61; E63

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çerçevesinde Türkiye’de Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40