Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel ve Kamu Sektöründeki Verimlilik ve Ücret Farklılaşması

Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel ve Kamu Sektöründeki Verimlilik ve Ücret Farklılaşması

Başlık : Productivity and Wage Differentials between Private and Public Sector in the Developing Countries (Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel ve Kamu Sektöründeki Verimlilik ve Ücret Farklılaşması)
Sayı : 11/03
Yazar(lar) : Arzu Yavuz
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2011
Özet : Gelişmekte olan ülkelerdeki kamu sektörünün yapısı özel sektör ücret ve istihdam kararlarında dolayısıyla da toplam işgücü piyasası üzerinde etkili olmaktadır. Bu makalede, etkin ücret teorisi ışığında kamunun aşırı istihdam politikası incelenmiş, özel sektör ve kamu sektörü arasındaki ücret ve emek (verimlilik) farklılaşmasının, iş gücü piyasası ve özellikle denge istihdam, ücret ve verimlik üzerindeki etkileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İlk aşamada, söz konusu farklılıkların dışsal olarak belirlendiği varsayılmış, ancak daha sonra bu varsayım ortadan kaldırılarak bu değişkenler içselleştirilmiştir. Makale iki değişik model kullanarak toplam refahın bu farklılaşmalar dâhilinde nasıl etkilendiğini araştırmaktadır. Sonuçlar, devletin istihdamı artırmak amaçlı girişimlerinin toplam refahı özel sektör istihdamıyla birlikte azalttığını göstermektedir. Makalenin hâlihazırdaki etkin ücret teorisi çalışmalarına katkısı, kamu sektörünü belirgin bir dış (alternatif) seçenek olarak tanımlamasıdır.
Anahtar Kelimeler : Kamu istihdamı, Etkin Ücret Teorisi, Özel Sektör İstihdamı, İşgücü Verimliliği, Ücret
JEL Siniflamasi : J41; J45; J48

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel ve Kamu Sektöründeki Verimlilik ve Ücret Farklılaşması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40