Ülkelerarası Büyüme Karşılaştırılmasına Dayalı Ampirik Bulgular ve Model Belirsizliği: Genel Bir Bakış

Ülkelerarası Büyüme Karşılaştırılmasına Dayalı Ampirik Bulgular ve Model Belirsizliği: Genel Bir Bakış

Başlık : Cross-Country Growth Empirics and Model Uncertainty: An Overview (Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarına İlişkin Ampirik Çalışmalar ve Model Belirsizliği: Genel Bir Bakış)
Sayı : 11/02
Yazar(lar) : Bülent Ulaşan
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2011
Özet : Bu çalışmanın amacı ülkelerarası büyüme farklılıklarını araştıran ampirik literatürün değerlendirilmesidir. Çalışma, son dönemlerde ampirik araştırmalarda kullanılan temel çerçevenin tanımlanması ile başlamaktadır. Bu literatür büyük ölçüde içsel büyüme modellerinden esinlenmiş olsa da, neoklasik büyüme modeli, özellikle de bu modelin Mankiw, Romer and Weil (1992) tarafından genişletilmiş versiyonu, ampirik çalışmalarda en önemli araç olmaya devam etmektedir. Çalışmanın ikinci kısmı, esasen çok yaygın olan, ancak ampirik çalışmalarda genelde ihmal edilen model belirsizliğini açıklamaktadır. Büyüme literatürünün en göze çarpan özelliklerinden bir tanesi, oldukça çok sayıda unsurun büyümenin temel belirleyicileri olarak ileri sürülmüş olmasıdır. Bu durum, çalışmalarda kullanılan örneklemin küçük oluşu gerçeği ile birleşerek, önemli bir problem olan model belirsizliğini oluşturmaktadır. Büyüme dinamikleri, dolayısıyla da büyüme farkılıklarını açıklamada hangi unsurların daha önemli olduğu sorusu akademik araştırmaların halen çözülememiş bir konusunu oluşturmaktadır. Son dönemlerdeki genelden özele modelleme veya model ortalaması gibi yöntemler umut verici olmakla birlikte halen meseleye kalıcı ve tatmin edici bir çözüm sunmaktan uzaktırlar. Son olarak makale, model belirsizliğinin, politika değerlendirmesi açısından ne anlama geldiğini irdelemektedir.
Anahtar Kelimeler : Ekonomik Büyüme, Ülkelerarası Karşılaştırmalı Büyüme Regresyonu, Model Belirsizliği, Politika Değerlendirmesi
JEL Siniflamasi : O40; O47

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Ülkelerarası Büyüme Karşılaştırılmasına Dayalı Ampirik Bulgular ve Model Belirsizliği: Genel Bir Bakış
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40