Genişletilmiş Neoklasik Büyüme Modeli: 1960-2000 Dönemi İçin Bir Replikasyon

Genişletilmiş Neoklasik Büyüme Modeli: 1960-2000 Dönemi İçin Bir Replikasyon

Başlık : Augmented Neoclassical Growth Model: A Replication over the 1960-2000 Period (Genişletilmiş Neoklasik Büyüme Modeli: 1960-2000 Dönemi İçin Bir Replikasyon)
Sayı : 11/01
Yazar(lar) : Bülent Ulaşan
Dil : İngilizce
Tarih : Ocak 2011
Özet : Bu çalışma, Mankiw, Romer ve Weil (1992, MRW) tarafından geliştirilen genişletilmiş neoklasik büyüme modelininin, uzun dönemli büyüme ile herhangi bir büyüme kuramı arasındaki ilişkiyi araştırmak için, halen uygun bir referans model olup olmadığını 1960-2000 örnek döneminde ampirik olarak incelemektedir. Bu amaçla, güncel ve gözden geçirilmiş veriler kullanılarak MRW modeli bir çok farklı örnek için yeniden tahmin edilmiş ve bulgular MRW bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bulguları kuramsal öngörülerle uyumludur ve MRW bulgularını desteklemektedir. Çalışmada sermaye paylarına ilişkin daha makul katsayı tahminleri elde edilmiştir. Ayrıca, bölgesel farklılıklar ile ekstrem ülkelerin, çalışmanın bulguları üzerindeki etkisi de kontrol edilmiştir. Bölgesel kukla değişkenlerine modelde yer verilmesi temel sonuçları değiştirmemektedir ve ekstrem ülke etkisi küçük bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Ekonomik Büyüme, Ülkelerarası Karşılaştırmalı Büyüme Regresyonu, Koşullu Yakınsama, Ekstrem Veriler
JEL Siniflamasi : O40; O47

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Genişletilmiş Neoklasik Büyüme Modeli: 1960-2000 Dönemi İçin Bir Replikasyon
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40