Alternatif Optimal Faiz Kuralları Altında Döviz Kuru Dinamikleri

Alternatif Optimal Faiz Kuralları Altında Döviz Kuru Dinamikleri

Başlık : Alternatif Optimal Faiz Kuralları Altında Döviz Kuru Dinamikleri
Sayı : 11/16
Yazar(lar) : Mahir Binici, Yin-Wong Cheung
Dil : İngilizce
Tarih : Eylül 2011
Özet : Bu çalışmada, döviz kurunu belirleme sürecinde faiz politikasının rolü araştırılmıştır. Özellikle, birkaç alternatif çerçevede teorik olarak optimal olan faiz kurallarına dayalı döviz kuru denklemleri türetilmiştir. Döviz kuru denklemi, onu temel alan faiz kuralına bağlıdır ve söz konusu denklemin performansı, değerlendirme ölçütlerine ve örneklem dönemlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Faiz oranı ve enflasyon ataletine göre taahhüt altındaki politikaya yer veren faiz kuralına dayalı döviz kuru denklemi bazı teşvik edici sonuçlar sunmaktadır. Söz konusu döviz kuru denklemine göre kalibre edilmiş döviz kuru değişimleri ile gerçek veriler arasında pozitif ve anlamlı bağıntı bulunmakta ve ilgili model iyi bir değişim yönü tahmini sunmaktadır. Ayrıca, çalışmamız döviz kurlarının belirlenmesinde döviz kuru risk priminin rolünü ve sadece politika bazlı temelleri kullanarak döviz kurlarındaki değişimi açıklamanın güç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Taylor Kuralı, Döviz Kuru Belirlenmesi, Ortalama Kare Tahmin Hatası, Değişim Yönü, Döviz Kuru Risk Primi
JEL Siniflamasi : F31; E52; C52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Alternatif Optimal Faiz Kuralları Altında Döviz Kuru Dinamikleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40