Türkiye’de Kayıtlı-Kayıtdışı Çalışanlar Arasında Ücret Farkları: Yarı-Parametrik Bir Yaklaşımla Bulgular

Türkiye’de Kayıtlı-Kayıtdışı Çalışanlar Arasında Ücret Farkları: Yarı-Parametrik Bir Yaklaşımla Bulgular

Başlık : Türkiye’de Kayıtlı-Kayıtdışı Çalışanlar Arasında Ücret Farkları: Yarı-Parametrik Bir Yaklaşımla Bulgular
Sayı : 11/15
Yazar(lar) : Yusuf Soner Başkaya, Timur Hülagü
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2011
Özet : Bu çalışmada, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi’nin 2005-2009 verileri kullanılarak benzer gözlenen özelliklere sahip kayıtlı ve kayıt dışı çalışanların saatlik reel ücretleri arasında fark olup olmadığı analiz edilmiştir. Bulgular, hem standart Mincer regresyonu hem de propensite skor eşleştirmesi tekniği sonuçlarına göre kayıtlı çalışanların kayıt dışı çalışanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek ücret aldığını göstermektedir. Çalışma sonuçları, iktisadi yazında diğer ülkeler için yapılmış çalışmaların aksine, Türkiye’de kayıtdışı çalışanlar aleyhine gözlenen ücret açığının tahmin tekniğine göre değişmeyeceğini belirten yeni bulgular sunmaktadır. Ancak, tahmin tekniğinin farklı demografik gruplardaki kayıtdışılık kaynaklı ücret farklarının boyutu konusunda belirleyici olduğu bulunmuştur: Standart Mincer regresyon sonuçlarına göre kayıtlı-kayıt dışı ücret açığı kadınlar ve erkeklerde veya genç ve yaşlı çalışanlarda benzer büyüklüğe sahipken, propensite skor eşleştirmesi sonuçları kadın çalışanlardaki ve genç yaştaki çalışanlardaki ücret eşitsizliğinin sırasıyla erkek çalışanlardakine ve yaşlı çalışanlara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kayıtlı-kayıtdışı istihdam, kayıtlı çalışma ücret primi, propensite skor eşleştirmesi
JEL Siniflamasi : C14; J30; J42; J60; O17

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Kayıtlı-Kayıtdışı Çalışanlar Arasında Ücret Farkları: Yarı-Parametrik Bir Yaklaşımla Bulgular
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40