Faiz Kurallarına Dayalı Döviz Kuru Denklemleri: Örneklem İçi ve Dışı Performans

Faiz Kurallarına Dayalı Döviz Kuru Denklemleri: Örneklem İçi ve Dışı Performans

Başlık : Faiz Kurallarına Dayalı Döviz Kuru Denklemleri: Örneklem İçi ve Dışı Performans
Sayı : 11/14
Yazar(lar) : Mahir Binici, Yin-Wong Cheung
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2011
Özet : Bu çalışmada, beş para birimin ABD doları karşılığı verisi kullanılarak alternatif ampirik ve optimal faiz kurallarından türetilen döviz kuru denklemlerinin örneklem içi ve dışı performansları incelenmiştir. Faiz kurallarından türetilen döviz kuru denklemlerinin homojen veya heterojen tepki katsayıları olabilmektedir. Çalışmamız, döviz kuru denklemlerinin para birimlerine ve zamana göre turtalı bir şekilde iyi örneklem içi açıklama gücü sunmadığını göstermektedir. Bu döviz kuru denklemlerinin göreli tahmin performansları para birimleri ve zamana göre değişim eğilimindedir ve aynı denklemlerin göreli örneklem içi performansları ile ilişkileri sınırlı kalmaktadır. Tahmin performansları rassal yürüyüş modeli ile karşılaştırıldığında, ortalama kare tahmin hatası (MSFE) ölçütüne göre söz konusu döviz kuru denklemlerinin performansı daha iyi değildir. Ancak, değişimin yönünü tahmin yeteneği dikkate alındığında bu denklemler daha iyi sonuçlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler : Taylor Kuralı, Döviz Kuru Belirlenmesi, Tahmin Karşılaştırma, Ortalama Kare Tahmin Hatası, Değişim Yönü
JEL Siniflamasi : F31; E52; C52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Faiz Kurallarına Dayalı Döviz Kuru Denklemleri: Örneklem İçi ve Dışı Performans
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40