Finansal Şoklar ve Sanayi İstihdamı

Finansal Şoklar ve Sanayi İstihdamı

Başlık : Finansal Şoklar ve Sanayi İstihdamı
Sayı : 11/12
Yazar(lar) : Erdem Başçı, Yusuf Soner Başkaya, Mustafa Kılınç
Dil : İngilizce
Tarih : Temmuz 2011
Özet : Bu çalışmada ABD için 1962-2005 yıllarına ait NBER-CES sanayi seviyesindeki verileri kullanarak fimaların, Baa ve Aaa notlu borçlanma senetleri getirileri arasındaki primle ölçülen, borçlanma maliyetlerindeki dışsal bir artışın istihdam dinamiklerini nasıl etkilediğini ve dış finansal bağımlılıktaki farklılıkların sektörler arasında farklı istihdam dinamiği oluşturup oluşturmadığını inceliyoruz. Primlerdeki dışsal değişimleri tespit etmek için, Bloom (2009) tarafından verilen ekonomik ve ekonomik olmayan dışsal olaylardan oluşan bir endeks kullanıyoruz. Hesaplamalarımız, yüzde 0,28 puana denk gelen bir standart sapmalık dışsal borçlanma maliyeti artışının istihdam büyümesini, dış finans bağımlılığı dağılımının modundaki sektörler için, tanımlamaya bağlı olarak, yüzde 0,39-0,70 düşürdüğünü göstermektedir. Ayrıca dış finansa bağımlılığı yüksek olan sektörlerin olumsuz finansal şoklar karşısında daha fazla istihdam kaybıyla karşılaştığını bulmaktayız. Son olarak, 2008-2009 krizi için örneklem dışı tahminlerimiz, Ağustos 2008 ve Aralık 2008 arasındaki prim artışının sanayi istihdamında, tüm diğer faktörleri sabit kabul ettiğimizde, 2009 yılında gerçekleşen yüzde 11,4 puanlık düşüşün yüzde 4,7-5,8 puanlık kısmının finansal şoklardan geldiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : İstihdam, Finansal Şoklar, Dış Finans Bağımlılığı, Çalışma Sermayesi Kanalı
JEL Siniflamasi : E24; J23; J63

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Finansal Şoklar ve Sanayi İstihdamı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40