Türkiye’de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş

Türkiye’de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş

Başlık : Türkiye’de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş
Sayı : 11/11
Yazar(lar) : Cem Çebi, Ümit Özlale
Dil : Türkçe
Tarih : Temmuz 2011
Özet : Bu çalışmada amaçlanan, yapısal bütçe dengesini hesaplayarak Türkiye’de 2006-2010 döneminde mali duruşu ortaya koymak ve bütçe dengesinin devresel hareketlerden ne ölçüde etkilendiğini belirlemeye çalışmaktır. Yapısal bütçe dengesinin üç aşamada hesaplandığı bu çalışmada ilk olarak bütçe kalemlerinin milli gelire olan duyarlılığı ölçülmüş, ikinci aşamada potansiyel milli gelir serisi oluşturulmuş ve son aşamada da yapısal bütçe dengesi hesaplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir: Türkiye ekonomisi için ağırlıklandırılmış vergi esneklik katsayısı 1,07 olarak bulunmuştur. Yapısal faiz dışı bütçe fazlasının GSYİH içindeki payında ise son yıllarda bir azalma göze çarpmaktadır. Maliye politikasının, 2007 yılında devresel hareketlerle aynı yönlü, 2009 yılında devresel hareketlerle ters yönlü, 2008 ve 2010 yıllarında ise nötr olduğu gözlenmektedir. 2009 yılında maliye otoritesinin, küresel finansal krizin de etkisiyle ekonomik istikrarı ön plana çıkardığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Maliye Politikası, Yapısal Bütçe Dengesi, Mali Duruş
JEL Siniflamasi : E62; H30; H60

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40