Küresel Kriz Döneminde Türkiye’de Para Politikasının Rolü

Küresel Kriz Döneminde Türkiye’de Para Politikasının Rolü

Başlık : The Role of Monetary Policy in Turkey during the Global Financial Crisis (Küresel Kriz Döneminde Türkiye'de Para Politikasının Rolü)
Sayı : 11/10
Yazar(lar) : Harun Alp, Selim Elekdağ
Dil : İngilizce
Tarih : Haziran 2011
Özet : Küresel kriz sürecinden derin etkilenen ekonomilerden birisi olan Türkiye ekonomisi, 2009 yılı birinci çeyreğinde yıllık yüzde 15’e varan bir daralma yaşamıştır. Bu dönemde küresel krizin olası etkilerini öngören Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2008–Kasım 2009 döneminde politika faizlerinde toplamda 1025 baz puan gibi yüksek bir indirime gitmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma kriz döneminde Türkiye’de para politikasının rolünü anlamaya yönelik olarak şu genel soruya yanıt aramaktadır: TCMB enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejiminden oluşan bir para politikası çerçevesi benimsememiş olsaydı, küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ne olurdu? Model bazlı simülasyon sonuçları, 2009 yılında gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYİH) yüzde 4,8 olarak gerçekleşen daralmanın TCMB tarafından ters çevrimsel ve ihtiyari faiz indirimlerinin yapılmadığı bir durumda yüzde 6,2 olarak gerçekleşebileceğini göstermektedir. Buna ek olarak sonuçlar, kriz döneminde sabit kur rejimi uygulandığı bir senaryo altında ise 2009 yılındaki ekonomik daralmanın yüzde 8,0 olarak gerçekleşebileceğine işaret etmektedir. Başka bir deyişle çalışmanın bulguları, kriz döneminde yapılan faiz indirimlerinin ve dalgalı kur rejimine sahip olunmasının, krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesine yardımcı olduğunu ima etmektedir. Bu senaryo analizleri, Bayesçi yöntemle tahmin edilmiş çeşitli nominal ve reel katılıkları barındıran, finansal hızlandırıcı mekanizmasına sahip ve küçük açık ekonomilerin temel özelliklerini taşıyan bir yapısal model kullanılarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Finansal Hızlandırıcı, Bayesçi Tahmin Yöntemi, Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGD) Modeli , Finansal Krizler, Ani Duruş, Para Politikası, Türkiye, Gelişmekte Olan Ekonomiler
JEL Siniflamasi : E5; F3; F4; C11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Küresel Kriz Döneminde Türkiye’de Para Politikasının Rolü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40