Türkiye’de İşgücü Geliri Riskinin Hanehalkı Tasarruf Kararları Üzerindeki Etkisi

Türkiye’de İşgücü Geliri Riskinin Hanehalkı Tasarruf Kararları Üzerindeki Etkisi

Başlık : The Impact of Labour Income Risk on Household Saving Decisions in Turkey ( Türkiye'de İşgücü Geliri Riskinin Hanehalkı Tasarruf Kararları Üzerindeki Etkisi )
Sayı : 11/09
Yazar(lar) : Evren Ceritoğlu
Dil : İngilizce
Tarih : Haziran 2011
Özet : Bu çalışmada, Türkiye'de ihtiyati tasarrufların önemini ortaya çıkarmak için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Hanehalkı Bütçe Anketleri verilerini inceliyorum. Araştırmada karşılaşılan en önemli güçlük gelecek dönem işgücü geliri belirsizliklerine dair bir gösterge olması için işgücü geliri riski değişkeninin tahmin edilmesidir. Fert harcanabilir geliri ile bir sonraki dönemde işsiz kalma olasılığı ve işini kaybetme olasılığı arasındaki etkileşiminden yararlanılarak işgücü geliri riski değişkenleri türetilmiştir. Ekonometrik tahminler ihtiyati tasarruf hipotezini desteklemektedir ve işgücü geliri riskinin hanehalkı tasarruf kararlarını belirleyen temel unsurlardan bir tanesi olduğu görülmektedir. Ayrıca, hanehalkı gelir akışını düzenlemek için ikinci bir iş bulmak ve ailede çalışan ve gelir getiren birey sayısını artırmak gibi farklı yöntemler uygulamaktadır. Buna rağmen, hanehalkının işgücü geliri riskine karşı hassas olması, kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemine duyulan gereksinimi göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : İhtiyati Tasarruflar, İşgücü Geliri Riski, İşsizlik Sigortası
JEL Siniflamasi : D12; J65

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de İşgücü Geliri Riskinin Hanehalkı Tasarruf Kararları Üzerindeki Etkisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40