Milli Gelir Mevcut Dönem Büyüme Tahmini

Milli Gelir Mevcut Dönem Büyüme Tahmini

Başlık : Milli Gelir Mevcut Dönem Büyüme Tahmini
Sayı : 12/33
Yazar(lar) : Hüseyin Çağrı Akkoyun, Mahmut Günay
Dil : İngilizce
Tarih : Aralık 2012
Özet : GSYİH büyümesi iktisadi faaliyet ile ilgili en önemli göstergelerdendir. Fakat GSYİH verisi oldukça gecikmeli açıklanmaktadır. Bu nedenle GSYİH büyümesine ilişkin erken tahminler almak önemlidir. Bu hedef doğrultusunda, Stock ve Watson’ın eşzamanlı gösterge modelinin farklı frekanslara (aylık ve çeyreklik), farklı bitiş noktalarına (bazı veriler daha erken açıklanabilir) ve farklı başlangıç noktalarına sahip verileri kullanacak şekilde geliştirilmiş hali kullanılmıştır. Modelimizde sanayi üretimi, ihracat ve ithalat miktar endekslerinin yanında anket verisi olarak PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) verisi kullanılmıştır. Model, 2008Ç1-2012Ç2 dönemleri arasında verilerin açıklanma tarihleri dikkate alınarak test edilmiştir. Sonuçlar, modelde anket verilerinin kullanılmasının tahmin performansını iyileştirdiğine işaret etmektedir. Ayrıca modelimiz, söz konusu dönemde AR modelinden çok daha iyi bir performans sergilemiştir.
Anahtar Kelimeler : Zaman Serileri, Tahmin, GSYİH büyümesi
JEL Siniflamasi : C22; C53; E37

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Milli Gelir Mevcut Dönem Büyüme Tahmini
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40