Türkiye'de Kısa Dönemli İthalat Dinamikleri

Türkiye'de Kısa Dönemli İthalat Dinamikleri

Başlık : Türkiye'de Kısa Dönemli İthalat Dinamikleri
Sayı : 12/25
Yazar(lar) : Altan Aldan, İhsan Bozok, Mahmut Günay
Dil : İngilizce
Tarih : Ağustos 2012
Özet : Bu çalışmada, Türkiye ithalatının 2003-2011 dönemindeki kısa dönemli dinamikleri Kalman filtresi uygulanarak elde edilen zamanla değişen kur ve gelir esneklikleriyle incelenmiştir. Enerji hariç toplam ithalatın yanı sıra gelir ve kur esnekliğinde sektörel heterojenliğe imkân sağlayan geniş ekonomik sınıflama bazında veriler kullanılmıştır. Sonuçlar, sektörel bazda farklılıklar olmasına rağmen, ithalat büyümesinde gelirin kura oranla daha belirleyici olduğunu göstermektedir. Ayrıca, esnekliklerin (özellikle gelir esnekliğinin) zamanla değiştiği ve özellikle 2008 yılındaki finansal krizden sonra değişimin daha önemli boyutlarda olduğu bulunmuştur. Son yıllarda gelir esnekliğinde toplulaştırma yanlılığının arttığına dair bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : İthalat talebi, Kalman filtresi, Toplulaştırma yanlılığı
JEL Siniflamasi : C13; C51; F17

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Kısa Dönemli İthalat Dinamikleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40