Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Optimal Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Hesaplanması

Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Optimal Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Hesaplanması

Başlık : Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Optimal Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Hesaplanması
Sayı : 12/32
Yazar(lar) : Doruk Küçüksaraç, Özgür Özel
Dil : Türkçe
Tarih : Kasım 2012
Özet : Rezerv opsiyonu mekanizması son dönemde TCMB tarafından aktif bir politika aracı olarak kullanılmaktadır. Rezerv opsiyonu mekanizması ile Türk lirasının oynaklığı düşürülebilir ve kredilerin sermaye hareketlerine duyarlılığı azaltılabilir. Ayrıca rezerv opsiyonu kredi büyümesi üzerinde de TCMB tarafından kullanılabilecek bir politika aracıdır. Rezerv opsiyonu uygulamasının bir diğer önemli katkısı ise TCMB’nin brüt döviz rezervlerini artırmasıdır. Çalışmada öncelikle Türk lirası zorunlu karşılık tesis etmek amacıyla kullanılabilecek temel fon kaynaklarının maliyetleri hesaplanmıştır. Mevcut veriler altında bankaların TCMB’nin Türk lirası zorunlu karşılıklarını döviz/altın cinsinden tesis etme imkânını kullanmasının optimal olduğu göze çarpmaktadır. Çalışmanın diğer bölümünde TCMB’nin Türk lirası zorunlu karşılıklar için döviz ve altın bulundurma imkânını diğer fonlama maliyetleriyle kayıtsız bırakan rezerv opsiyonu katsayı değerleri incelenmiştir. Kritik katsayı değerlerinin temel olarak yabancı para/altın ve Türk lirası fon bulma maliyetlerine, Libor faiz oranına, Türk lirası swap faiz oranına ve yabancı para zorunlu karşılık oranına bağlı olduğu gözlenmektedir. Katsayı değerinin özellikle yabancı para ve altın cinsi borçlanma maliyetlerine hassas olduğu dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Rezerv opsiyonu mekanizması, Rezerv opsiyonu katsayısı, Hızlı sermaye giriş ve çıkışları, Döviz kuru oynaklığı, Arbitraj.
JEL Siniflamasi : F31; F32; G12

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Optimal Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Hesaplanması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40