Finansal Krizlerin Belirleyicileri Olarak Hızlı Kredi Genişlemeleri ve Cari İşlemler Açığı

Finansal Krizlerin Belirleyicileri Olarak Hızlı Kredi Genişlemeleri ve Cari İşlemler Açığı

Başlık : Finansal Krizlerin Belirleyicileri Olarak Hızlı Kredi Genişlemeleri ve Cari İşlemler Açığı
Sayı : 12/31
Yazar(lar) : Aytül Ganioğlu
Dil : Türkçe
Tarih : Kasım 2012
Özet : Bu çalışmada 1970-2008 dönemindeki finansal krizleri etkileyen unsurlar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ayrı ayrı araştırılmaktadır. Panel logit veri tekniği kullanılarak yapılan analizde toplam 50 ülke olmak üzere, 24 tanesi gelişmiş, 26 tanesi gelişmekte olan ülkenin finansal krizleri analiz edilmiştir. Son küresel krizin etkisinin de dahil edildiği analizlerde, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde cari işlemler dengesizliklerinin ve kredilerdeki gelişmelerin finansal kriz olasılığını artırma konusunda güçlü olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde kredilerdeki gelişmelerin, gelişmekte olan ülkelerde ise cari işlemler açığının finansal kriz olasılığını istatistiki olarak daha güçlü bir şekilde artırdığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : Finansal kriz, Finansal kriz belirleyicileri, Hızlı kredi genişlemesi, Cari açık
JEL Siniflamasi : C33; E51; F41; G01

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Finansal Krizlerin Belirleyicileri Olarak Hızlı Kredi Genişlemeleri ve Cari İşlemler Açığı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40